Výzkum a vývoj

se zaměřením převážně na syntézy chemických specialit

Disponujeme VaV oddělením, které se zabývá průmyslovým výzkumem i experimentálním vývojem zejména v oblasti formulační chemie, chemické syntézy a chemické technologie. Standardními výstupy našich VaV projektů jsou dle jejich charakteru zejména:

  • Originální formulace chemických přípravků
  • Technologické postupy (syntéza, chemická technologie)
  • Návrhy výrobních procesů, technologických zařízení a výrobních linek včetně poloprovozního ověření
  • Prototyp speciálních technologických zařízení
  • Studie proveditelnosti a podklady pro vypracování projektové dokumentace