Distribuce a prodej

chemických surovin a specialit

Dodáváme chemické suroviny a speciality včetně všech souvisejících služeb (logistika, obaly, atd.). Poskytujeme veškerý servis až po dodání produktu koncovému uživateli. 

Krom toho se dlouhodobě zabýváme výrobou anorganických solí kyseliny octové a dalších organických kyselin. Našim klíčovým produktem je octan draselný, ale v našem portfoliu naleznete např. také octan sodný, vápenatý, hořečnatý, zinečnatý, měďnatý, manganatý a hlinitý. Dále se zaměřujeme na výrobu solí kyseliny mravenčí, propionové, citronové a dalších. 

Octan draselný

roztok (56%, 50%), krystalická forma

Octan sodný

trihydrát

Mravenčan draselný

roztok (50%, 75%), krystalická forma

Mravenčan vápenatý

krystalická forma, technická/feed kvalita

Kyselina citronová

monohydrát i bezvodá forma, foodgrade

Citronan trisodný

potravinářská kvalita

Monoethanolamin


Triethanolamin


Bílý ocet 10%

kvasný potravinářský, technický

DriveNOx (AdBlue)

vlastní značka roztoku močoviny pro snížení NOx ve výfukových plynech dieslových motorů

Ferrocene

a jeho deriváty

Tungový olej

rostlinný olej pro kvalitní ochranu dřeva

Zinkové anody

Koule, polokoule, pelety, zlomky

Naše produkty

Produkty dodáváme od kilogramových množstvích až po kamionové dodávky.

Octan draselný

roztok (56%, 50%), krystalická forma

Octan sodný

trihydrát

Mravenčan draselný

roztok (50%, 75%), krystalická forma

Mravenčan vápenatý

krystalická forma, technická/feed kvalita

Kyselina citronová

monohydrát i bezvodá forma, foodgrade

Citronan trisodný

potravinářská kvalita

Monoethanolamin


Triethanolamin


Bílý ocet 10%

kvasný potravinářský, technický

DriveNOx (AdBlue)

vlastní značka roztoku močoviny pro snížení NOx ve výfukových plynech dieslových motorů

Ferrocene

a jeho deriváty

Tungový olej

rostlinný olej pro kvalitní ochranu dřeva

Zinkové anody

Koule, polokoule, pelety, zlomky

Další produkty


 • 2-(methylamino)acetát sodný (Sodium Sarcosinate, 4316-73-8)
 • 2-ethylhexylsulfát sodný (Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate (2-EHS),126-92-1)
 • 2-hydroxyethylakrylát (2-Hydroxyethyl Acrylate (HEA), 818-61-1)
 • 2-hydroxyethylmethakrylát (2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA), 868-77-9) 
 • 2-Chlorobenzylkyanid (2-Chlorobenzyl cyanide, 2856-63-5)
 • 2-merkaptobenzothiazol (2-Mercaptobenzothiazole (MBT), 149-30-4)
 • 2-pentanonoxim (2-Pentanone Oxime, 96-29-7)
 • 4,6-dihydroxypyrimidin (4,6-Dihydroxy Pyrimidine, 1193-21-1)
 • 4-chlorobenzylkanid (p-Chlorobenzyl Cyanide, 140-53-4)
 • 4-Methyl-2-pentanol (Methyl Isobutyl Carbinol (MIBC), 108-11-2)
 • Acesulfam K (Acesulfame K (E950), 55589-62-3)
 • Acetanyhdrid (Acetic Anhydride, 108-24-7)
 • Aceton (Acetone 67-64-1)
 • Acetonitril (Acetonitrile 75-05-8)
 • Acetonoxim (Acetone Oxime, 127-06-0)
 • Acetyltributylcitrát (Acetyl Tributyl Citrate (ATBC), 77-90-7)
 • Adipová kyselina (Adipic Acid, 124-04-9)
 • Agar (Agar (E406), 9002-18-0)
 • Akrylonitril (Acrylonitrile, 107-13-1)
 • Aktivní uhlí (Activated carbon, 7440-44-0)
 • Alfa-olefinsulfonát sodný (Sodium alpha-olefin Sulfonate (AOS), 68439-57-6)
 • Alginát sodný (Sodium Alginate, 9005-38-3)
 • Alkylpolyglykosidy (Alkyl Polyglucoside (APG))
 • Aminoethylethanolamin (Aminoethylethanolamine (AEEA), 111-41-1)
 • Aminoethylpiperazin (Aminoethylpiperazine (AEP), 140-31-8)
 • Anhydrid kyseliny maleinové (Maleic Anhydride, 108-31-6)
 • Anhydrid kyseliny trifluormethansulfonové (Trifluoromethanesulfonic Anhydride, 358-23-6)
 • Anody (Anodes)
 • Antimon (Antimone (Ingots), 7440-36-0)
 • Antiskalanty (Antiscalants)
 • Arabská guma (Gum Arabic, 9000-01-5)
 • Askorban sodný (Sodium Ascorbate, 134-03-2)
 • Aspartam (Aspartame (E951), 22839-47-0)
 • Atrazin (Atrazine, 1912-24-9)
 • Avobenzon (Avobenzone (Parsol), 70356-09-1)
 • Barviva (Dyes)
 • Bentonit (Bentonite, 1302-78-9)
 • Benzaldehyd (Benzaldehyde, 100-52-7)
 • Benzalkonium Chloride (Benzalkonium Chloride, 8001-54-5)
 • Benzoát sodný (Sodium Benzoate, 532-32-1)
 • Benzoguanamin (Benzoguanmine, 100-97-0)
 • Benzonitril (Benzonitrile, 100-47-0)
 • Benzybenzoát (Benzyl Benzoate, 120-51-4)
 • Benzyl Cyanide (Benzyl Cyanide, 140-29-4)
 • Benzylacetát (Benzyl Acetate, 140-11-4)
 • Benzylalkohol (Benzyl Alcohol, 100-51-6)
 • Benzylchlorid (Benzyl Chloride, 100-44-7)
 • Bizmut (Bismuth (Ingot),7440-69-9)
 • Boritan sodný (Sodium Borate (Borax), 1303-96-4)
 • Boritan zinečnatý (Zinc Borate, 1332-07-6)
 • Bromičnan sodný (Sodium Bromate, 7789-38-0)
 • Bromid draselný (Potassium Bromide, 7758-02-3)
 • Bromid sodný (Sodium Bromide, 7647-15-6)
 • Bronopol (Bronopol, 52-51-7)
 • Butan-1,4-diol (Butanediol (BDO), 110-63-4)
 • Butan-1,4-diol diglycidylether (1,4-Butanediol Diglycidyl Ether, 2425-79-8)
 • Butylacetát (Butyl Acetate, 123-86-4)
 • Butylakrylát (Butyl Acrylate, 141-32-2)
 • Butyldiglykol (Butyldiglycol (BDG), 112-34-5)
 • Butylglykol (Butyl Glycol, 111-76-2)
 • Butylhydroxyanisol (Butylated Hydroxyanisole (BHA), 25013-16-5)
 • Butylhydroxytoluen (Butylated Hydroxytoluene (BHT) (E321), 128-37-0)
 • Celulóza (Cellulose (MCC), 9004-34-6)
 • Cetylstearylalkohol (Cetostearyl Alcohol, 67762-27-0)
 • Cetyltrimethylamoniumchlorid (Cetrimonium Chloride, 112-02-7)
 • Ciničitan sodný (Disodium Stannate, 12058-66-1)
 • Citrát amonný (Triammonium Citrate, 3458-72-8)
 • Citrát draselný (Tripotassium Citrate, 866-84-2, 6100-05-6)
 • Citrát sodný (Sodium Citrate, 68-04-2, 6132-04-3, 6858-44-2, 6858-44-2)
 • Citrát vápenatý (Calcium Citrate, 813-94-5, 5785-44-4)
 • Cyklamát sodný (Sodium Cyclamate, 139-05-9)
 • Cyklický fosfátový ester (Cyclic Phosphate Ester)
 • Cyklohexan-1,1-dikarboxamid (1,1- Cyclohexanediacetic acid monoamide (CAN), 99189-60-3)
 • Cyklohexan-1,1-dikarboxylová kyselina (1,1-Cyclohexanediacetic acid (CDA),4355-11-7)
 • Čpavková voda (Ammonia Solution , 7664-41-7)
 • Dekabromodifenylethan (Decabromodiphenyl Ethane (DBDPE), 84852-53-9)
 • Demineralizovaná voda (Demineralized Water, 7732-18-5)
 • Detergenty (Detergents)
 • Di(propylenglykol)methylether (Dipropylene Glycol Methyl Ether (DPM), 34590-94-8)
 • Diacetát sodný (Sodium Diacetate, 126-96-5)
 • Dibázický ester (Dibasic Ester (DBE), 95481-62-2)
 • Dibromokyanoacetamid (Dibromo Cyanoacetamide (DBNPA), 10222-01-2)
 • Diethanolamin (Diethanolamine (DEA), 111-42-2)
 • Diethylenglykol (Diethylen Glykol (DEG), 111-46-6)
 • Diethylenglykol divinylether (Diethylene glycol divinyl ether, 764-48-7)
 • Diethylentriamin (Diethylenetriamine (DETA), 111-40-0)
 • Diethylethoxymethylenemalonát (Ethoxy Methylene Malonic Diethyl Ester (EMME), 87-13-8)
 • Diethylmalonát (Diethyl Malonate, 105-53-3)
 • Difosforečnan draselný (Dipotassium phosphate, 7758-11-4)
 • Dihydrogenfosforečnan amonný (Ammonium Dihydrogen Phosphate (MAP), 7722-76-1)
 • Dihydrogenfosforečnan sodný (White Spirit, 64742-82-1)
 • Dichlormethan (Methylene Chloride, 75-09-2)
 • Dichroman draselný (Potassium Dichromate, 7778-50-9)
 • Dichroman sodný (Sodium Dichromate, 10588-01-9)
 • Diisobutyldithiofosfát sodný (Sodium Diisobutyl, Dithiophosphate, 533-74-4)
 • Diisopropylmalonát (Diisopropyl Malonate, 13171-21-6)
 • Dikyandiamid (Dicyandiamide, 461-58-5)
 • Dimethyladipát (Dimethyl Adipate (DMA), 627-93-0)
 • Dimethylformamid (Dimethylformamide (DMF), 68-12-2)
 • Dimethylmalonát (Dimethyl Malonate, 108-59-8)
 • Dimethylsulfoxid (Dimethylsufoxide, 67-68-5)
 • Dioktyladipát (Dioctyl Adipate (DOA), 103-23-1)
 • Dioktylftalát (Dioctyl Phthalate (DOP), 117-81-7)
 • Dipentaerythritol (Dipentaerythritol, 126-58-9)
 • Dipropylenglykol (Dipropylene Glycol (DPG), 25265-71-8)
 • Dipropylenglykoldiakrylát (Dipropylene glycol Diacrylate (DPGDA), 57472-68-1)
 • Dodecylsulfát sodný (Sodium Lauryl Sulfate (SLS), 151-21-3)
 • DriveNOx (AdBlue) (DriveNOx (AdBlue))
 • D-tagatóza (D-Tagatose, 87-81-0)
 • Dusičnan amonno-vápenatý (Calcium Ammonium Nitrate, 15245-12-2)
 • Dusičnan amonný (Amonnium Nitrate, 6484-52-2)
 • Dusičnan barnatý (Barium Nitrate, 10022-31-8)
 • Dusičnan draselný (Potassium Nitrite, 7758-09-0)
 • Dusičnan hořečnatý (Magnesium Nitrate, 10377-60-3)
 • Dusičnan chromitý (Chromium Nitrate, 13548-38-4)
 • Dusičnan kobaltnatý (Cobalt Nitrate, 10026-22-9)
 • Dusičnan sodný (Sodium Nitrate, 7631-99-4)
 • Dusičnan vápenatý (Calcium Nitrate, 10124-37-5)
 • Dusitan draselný (Potassium Nitrate, 7757-79-1)
 • Dusitan sodný (Sodium Nitrite, 7632-00-0)
 • EDTA-Mn,2Na (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid Manganese Disodium, 15375-84-5)
 • EDTA-Na (Ethylendiaminetetraacetate - Sodium Salt, 6381-92-6, 64-02-8, 13235-36-4)
 • EDTA-Zn,2Na (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid Zinc Disodium, 14025-21-9)
 • Epichlorhydrin (Epichlorohydrin, 106-89-8)
 • Erythorbát sodný (Sodium Erythorbate, 6381-77-7)
 • Erythritol (Erythritol, 149-32-6)
 • Ethanol (Ethanol, 64-17-5)
 • Ethoxylát mastného alkoholu (Fatty Alcohol Ethoxylate)
 • Ethyl 2-kyanoakrylát (Cyanoacetic Acid, 7085-85-0)
 • Ethylacetát (Ethyl Acetate, 141-78-6)
 • Ethylen (Ethylene, 74-85-1)
 • Ethylendiamin (Ethylenediamine (EDA), 107-15-3)
 • Ethylendiamintetraoctová kyselina (Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA), 60-00-4)
 • Ethylenglykol (Monoethylene Glycol (MEG), 107-21-1)
 • Ethylenkarbonát (Ethylene Carbonate, 96-49-1)
 • Ethylhexanol (Ethyl Hexanol, 104-76-7)
 • Ethylhexanová kyselina (Ethylhexanoic Acid, 149-57-5)
 • EthylKyanoacetát (Ethyl Cyanoacetate, 105-56-6)
 • Fenoxyetanol (Phenoxyethanol, 122-99-6)
 • Fenoxypropanol (Phenoxypropanol, 770-35-4)
 • Fenylacetát draselný (Potassium Phenylacetate, 103-10-0)
 • Ferrocen (Ferrocene, 102-54-5)
 • Ferrokyanid sodný (Sodium Ferrocyanide, 13601-19-9)
 • Fluorid sodný (Sodium Fluoride, 7681-49-4)
 • Fosforečnan draselný (Monopotassium Phosphate (MKP), 7778-77-0)
 • Fosforečnan draselný (Tripotassium Phosphate, 7778-53-2)
 • Fosforečnan močoviny (Urea phosphate, 4861-19-2)
 • Fosforečnan sodný (Monosodium Phosphate, 7558-80-7, 10049-21-5, 13472-35-0)
 • Fosforečnan sodný (Trisodium Phosphate, 7601-54-9, 10101-89-0)
 • Fosforečnan vápenatý (Tricalcium Phosphate, 7758-87-4)
 • Fosfornan draselný (Monopotassium Phosphite, 13977-65-6)
 • Fotoiniciátor 907 (Photoinitiator 907, 71868-10-5)
 • Furfurylalkohol (Furfuryl Alcohol, 98-00-0)
 • Gallová kyselina (Gallic Acid, 149-91-7)
 • Glukonát sodný (Sodium Gluconate, 527-07-1)
 • Glukonát vápenatý (Calcium D-gluconate, 299-28-5)
 • Glukonolakton (Glucono Delta Lactone, 90-80-2)
 • Glukonová kyselina (Gluconic Acid, 526-95-4)
 • Glutaraldehyd (Glutaraldehyde, 111-30-8)
 • Glycerol (Glycerol, 56-81-5)
 • Glyceroltriacetát (Triacetin, 102-76-1)
 • Glyceryl triacetát (Glyceryl Triacetin, 102-76-1)
 • Glycidylmethakrylát (Glycidyl Methacrylate, 106-91-2)
 • Glycin (Glycine, 56-40-6)
 • Glyfosát (Glyphosate, 1071-83-6)
 • Glykolethery (Glycol Ethers)
 • Glykolová kyselina (Glycolic Acid, 79-14-1)
 • Guanidiniumkarbonát (Guanidine Carbonate, 593-85-1)
 • Guarová guma (Guar Gum, 9000-30-0)
 • HDPE (High-density polyethylene, 9002-88-4)
 • Hexafluorokřemičitá kyselina (Hexafluorosilicic Acid, 16961-83-4)
 • Hexametafosforečnan sodný (Sodium Hexametaphosphate (SHMP), 10124-56-8)
 • Hexan-1,6-diol (1,6-Hexanediol (HDO), 629-11-8)
 • Hexan-1,6-diol diglycidylether (1,6-Hexanediol Diglycidyl Ether, 24969-06-0)
 • Hořčík (Magnesium Ingot, 7439-95-4)
 • Humát draselný (Potassium Humate, 68514-28-3)
 • Hyaluronová kyselina (Hyaluronic Acid, 9004-61-9)
 • Hydrogenfluorid amonný (Ammonium Bifluoride, 1341-49-7)
 • Hydrogenfosforečnan amonný (Diammonium hydrogenphosphate (DAP), 7783-28-0)
 • Hydrogenfosforečnan hořečnatý (Dimagnesium Phosphate, 7757-86-0, 7782-75-4)
 • Hydrogenfosforečnan sodný (Disodium Phosphate, 7558-79-4)
 • Hydrogenuhličitan amonný (Ammonium Bicarbonate (E503), 1066-33-7)
 • Hydrogenuhličitan draselný (Potassium Bicarbonate, 298-14-6)
 • Hydrogenuhličitan sodný (Sodium Bicarbonate, 144-55-8)
 • Hydrogenvinan draselný (Potassium Bitartrate, 868-14-4)
 • Hydroxid draselný (Potassium Hydroxide, 1310-58-3)
 • Hydroxid lithný (Lithium hydroxide, 1310-65-2, 1310-66-3)
 • Hydroxid sodný (Caustic Soda (Flakes, Pearls, Micropearls, Liquid), 1310-73-2)
 • Hydroxid vápenatý (Calcium Hydroxide, 1305-62-0)
 • Hydroxyethylcelulóza (Hydroxyethyl Cellulose (HEC), 9004-62-0)
 • Hydroxylamin sulfát (Hydroxylammonium Sulfate, 10039-54-0)
 • Hydroxylaminchlorid (Hydroxylamine Hydrochloride, 5470-11-1)
 • Hydroxypropylakrylát (Hydroxypropyl Acrylate (HPA), 25584-83-2)
 • Hydroxypropylmethakrylát (Hydroxypropyl Methacrylate, 27813-02-1)
 • Hypochlorit sodný (Sodium Hypochlorite, 7681-52-9)
 • Chlorečnan sodný (Sodium Chlorate, 7775-09-9)
 • Chlorid amonný (Ammonium Chloride, 12125-02-9)
 • Chlorid barnatý (Barium Chloride, 10361-37-2)
 • Chlorid draselný (Potassium Chloride, 7447-40-7)
 • Chlorid hlinitý (Aluminium Chloride, 7446-70-0)
 • Chlorid hořečnatý (Magnesium Chloride, 7786-30-3, 7791-18-6)
 • Chlorid chromitý (Chromium Chloride, 10025-73-7)
 • Chlorid nikelnatý (Nickel Chloride, 7718-54-9)
 • Chlorid sodný (Sodium Chloride, 7647-14-5)
 • Chlorid vápenatý (Calcium Chloride, 10043-52-4; 10035-04-8)
 • Chlorid zinečnatý (Zinc Chloride, 7646-85-7)
 • Chlorid železitý (Iron (III) Chloride, 7705-08-0)
 • Chlorid železnatý (Iron (II) Chloride, 7758-94-3)
 • Chloristan amonný (Amonnium Perchlorate, 7790-98-9)
 • Chloristan sodný (Sodium Perchlorate, 7601-89-0)
 • Chloritan sodný (Sodium Chlorite, 7758-19-2)
 • Chlornan vápenatý (Calcium Hypochlorite, 7778-54-3)
 • Chlorohydrát hliníku (Polyaluminum Chloride (PAC), 1327-41-9)
 • Chloromethan (Chloromethane, 74-87-3)
 • Chlorosulfonovaný polyetylen (Chlorosulfonated Polyethylene, 68037-39-8)
 • Chlorované parafíny (Chlorinated Paraffins, 85535-84-8)
 • Chlorovaný polyetylen (Chlorinated Polyethylene, 64754-90-1)
 • Cholinchlorid Choline (Chloride, 67-48-1)
 • Chromová kyselina (Chromic Acid, 7738-94-5)
 • Iminodiethanonitril (Iminodiacetonitrile (IDAN), 628-28-4)
 • Iminodiethanová kyselina (Iminodiacetic Acid, 142-73-4)
 • Iminodisukcinát sodný (Iminodisuccinic Acid Sodium Salt, 144538-83-0)
 • Indigo (Indigo Dye, 482-89-3, 64784-13-0)
 • Inhibitory koroze (Corrosion Inhibitors)
 • Inosinát disodný (Disodium 5′-ribonucleotides (E635), 4691-65-0)
 • Ionexy (Ion-exchange Resins)
 • Isopropylalkohol (Isopropyl Alcohol, 67-63-0)
 • Izopren (Isoprene, 78-79-5)
 • Jód (Iodine, 7553-56-2)
 • Jodičnan draselný (Potassium Iodate, 7758-05-6)
 • Jodid draselný (Potassium Iodide, 7681-11-0)
 • Kaprolaktam (Caprolactam, 105-60-2)
 • Karbid bóru (Boron Carbide, 12069-32-8)
 • Karbid křemíku (Silicon Carbide, 409-21-2)
 • Karbomer (Carbomer)
 • Karboxymethylcelulóza (Carboxymethyl Cellulose (CMC) (E282), 9004-32-4)
 • Kasein (Casein, 9000-71-9)
 • Koagulanty (Coagulants)
 • Kofein (Caffeine, 58-08-2)
 • Kokamid DEA (Cocamide DEA, 68603-42-9)
 • Kokamidopropyl betain (Cocoamido Propyl Betaine, 61789-40-0)
 • Kokosová mastná kyselina (Coconut Fatty Acid, 61788-47-4)
 • Kreatin (Creatine, 57-00-1, 6020-87-7)
 • Křemičitan Hořečnatý (Talc (Pharma), 14807-96-6)
 • Křemičitan sodný (Sodium Metasilicate, 6834-92-0, 10213-79-3)
 • Křemičitan sodný (Sodium Silicate, 1344-09-8)
 • Kyanid sodný (Sodium Cyanide, 143-33-9)
 • Kyanid sodný (Sodium Dicyanamide, 143-33-9)
 • Kyanid stříbrno-draselný (Potassium Dicyanoargentate, 506-61-6)
 • Kyanid zinečnatý (Zinc Cyanide, 557-21-1)
 • Kyanoakrylátová lepidla (Cyanoacrylate Adhesive)
 • Kyanurová kyselina (Cyanuric Acid, 108-80-5)
 • Kyselina 1-naftyloctová (1-Naphthaleneacetic acid, 86-87-3)
 • Kyselina 2-hydroxybenzoová (Ortho Hydroxybenzoic Acid, 99-96-7)
 • Kyselina akrylová (Acrylic Acid, 79-10-7)
 • Kyselina amidosírová (Amidosulphuric Acid, 5329-14-6)
 • Kyselina askorbová (Ascorbic Acid (E300), 50-81-7)
 • Kyselina azelaová (Azelaic Acid, 123-99-9)
 • Kyselina barbiturová (Barbituric Acid, 67-52-7)
 • Kyselina benzoová (Benzoic Acid, 65-85-0)
 • Kyselina boritá (Boric Acid, 10043-35-3)
 • Kyselina butanová (Butanoic Acid, 107-92-6)
 • Kyselina citronová (Citric Acid (E330), 77-92-9, 5949-29-1)
 • Kyselina cyklamová (Cyclamic Acid (E952), 100-88-9)
 • Kyselina dodecylbenzensulfonová (Dodecyl Benzenesulfonic Acid (LABSA), 27176-87-0)
 • Kyselina dusičná (Nitric Acid, 7697-37-2)
 • Kyselina erythorbová (Erythorbic Acid, 89-65-6)
 • Kyselina fenyloctová (Phenylacetic Acid, 103-82-2)
 • Kyselina fluorovodíková (Hydrofluoric Acid (HF), 7664-39-3)
 • Kyselina fosforečná (Phosphoric Acid, 7664-38-2)
 • Kyselina fumarová (Fumaric Acid, 110-17-8)
 • Kyselina gama-aminomáselná (Aminobutyric Acid, 56-12-2)
 • Kyselina hexafluorozirkonová (Fluorozirconic Acid, 12021-95-3)
 • Kyselina chlorovodíková (Hydrochloric Acid, 7647-01-0)
 • Kyselina itakonová Itaconic (Acid, 97-65-4)
 • Kyselina jablečná (Malic Acid, 6915-15-7)
 • Kyselina jantarová (Succinic Acid, 110-15-6)
 • Kyselina kaprylová (Caprylic Acid, 124-07-2)
 • Kyselina křemičitá (Silicic Acid, 10279-57-9)
 • Kyselina maleinová (Maleic Acid, 110-16-7)
 • Kyselina malonová (Malonic Acid, 141-82-2)
 • Kyselina methansulfonová (Methanesulfonic Acid, 75-75-2)
 • Kyselina mléčná (Lactic Acid, 50-21-5)
 • Kyselina monochloroctová (Monochloroacetic Acid (MCAA), 79-11-8)
 • Kyselina mravenčí (Formic Acid, 64-18-6)
 • Kyselina octová (Acetic Acid, 64-19-7)
 • Kyselina olejová (Oleic Acid, 112-80-1)
 • Kyselina propionová (Propionic Acid, 79-09-4)
 • Kyselina pyrogallová (Pyrogallic Acid, 87-66-1)
 • Kyselina salicylová (Salicylic Acid, 69-72-7)
 • Kyselina sebaková (Sebacic Acid, 111-20-6)
 • Kyselina sírová (Sulfuric Acid, 7664-93-9)
 • Kyselina sorbová (Sorbic acid, 110-44-1)
 • Kyselina stearová (Stearic Acid, 57-11-4)
 • Kyselina šťavelová (Oxalic Acid, 144-62-7)
 • Kyselina vinná (Tartaric Acid (DL-L) (E334), 87-69-4)
 • Laktát sodný (Sodium Lactate, 72-17-3)
 • L-alanin (L-Alanine, 56-41-7)
 • L-arginin (L-Arginin, 74-79-3)
 • Lauryl alkohol ethoxylovaný (Ethoxylate Lauric Alcohol, 9002-92-0)
 • Lauryl methakryát (Lauryl methacrylate, 142-90-5)
 • Lauryldimethylaminoxid (Lauramine Oxide, 30%, 1643-20-5)
 • Laurylether sulfát sodný (Sodium Lauryl Ether Sulfate, 68585-34-2)
 • L-citrulin (L-Citruline Base, 372-75-8)
 • Lecitin (Lecithin (Soy / Sunflower), 8002-43-5)
 • Lepek (Gluten (Wheat), 8002-80-0)
 • L-glutamin (L-Glutamine, 56-85-9)
 • Lignosulfonát hořečnatý (Magnesium Lignosulfonate, 8061-54-9)
 • Lignosulfonát sodný (Sodium Lignosulfonate, 8061-51-6)
 • Lignosulfonát vápenatý (Calcium Lignosulfonate, 8061-52-7)
 • L-karnitin tartrát (L-Carnitine Tartrate – Base, 36687-82-8)
 • L-kyselina asparagová (L-aspartic acid, 56-84-8)
 • L-Lysin (L-Lysine, 56-87-1)
 • Maltodextrin (Maltodextrin, 9050-36-6)
 • Manganan draselný (Potassium Manganese, 10294-64-1)
 • Manganistan draselný (Potassium Permanganate, 7722-64-7)
 • Melamin (Melamine, 108-78-1)
 • Melasa (Molasses, 68476-78-8)
 • Methanol (Methanol, 67-56-1)
 • Methyl-acetát (Methyl Acetate, 79-20-9)
 • Methylakrylát (Methylacrylate, 96-33-3)
 • Methylester 3,4,5-trimethoxybenzoové kyseliny (3,4,5-trimethoxybenzoate methyl ester, 118-41-2)
 • Methylmethakrylát (Methyl Methacrylate (MMA),80-62-6)
 • Metylethylketon (MEK) (Methyl Ethyl Ketone (MEK), 78-93-3)
 • Metylisobutylketon (Methyl Isobutyl Ketone (MIBK), 108-10-1)
 • Močovina (Urea, 57-13-6)
 • Modifikovaný škrob (Modified Starch, 9005-25-8)
 • Molybdenan sodný (Sodium Molybdate, 7631-95-0, 10102-40-6)
 • Monoethanolamin (Monoethanolamine (MEA), 141-43-5)
 • Monohydrát dextrosy (Dextrose Monohydrate, 50-99-7)
 • Monostearát glycerolu (Glycerin Monostearate (GMS), 123-94-4)
 • Mravenčan amonný (Ammonium Formate, 540-69-2)
 • Mravenčan draselný (Potassium Formate, 590-29-4)
 • Mravenčan sodný (Sodium Formate, 141-53-7)
 • Mravenčan vápenatý (Calcium Formate, 544-17-2)
 • Naftalensulfonát sodný (Sodium Naftalenesulfonate, 9084-06-4)
 • Naftalensulfonát vápenatý (Calcium Naftalenesulfonate, 36290-04-7)
 • Naftalensulfonáty (Naphthalenesulfonates)
 • NBPT - inhibitor ureázy (NBPT-urease inhibitor, 94317-64-3)
 • n-dodecylmerkaptan (n-Dodecylmercaptan, 112-55-0)
 • Neopentylglykol (Neopentyl Glycol (NGP), 126-30-7)
 • Nerylacetát (Neryl Acetate, 141-12-8)
 • Nikl (Nickel (Powder), 7440-02-0)
 • N-methylpyrrolidon (N-methyl pyrrolidone (NMP), 872-50-4)
 • Octan amonný (Ammonium Acetate, 631-61-8)
 • Octan draselný (Potassium Acetate, 127-08-2)
 • Octan hořečnatý (Magnesium Acetate, 142-72-3)
 • Octan manganatý (Manganase(II) Acetate, 638-38-0)
 • Octan měďnatý (Copper(II) Acetate, 142-71-2)
 • Octan sodný (Sodium Acetate, 127-09-3, 6131-90-4)
 • Propionát draselný (Butyldiglycol Acetate (BGDA), 112-07-2)
 • Octan vápenatý (Calcium Acetate, 62-54-4)
 • Octan zinečnatý (Zinc Diacetate, 557-34-6, 5970-45-6)
 • Odpěňovače Defoamers (Oktabenzon Octabenzone, 1843-05-6)
 • Oxid antimonitý (Antimony Trioxide (ATO), 1309-64-4)
 • Oxid fosforečný (Phosphorus Pentoxide, 1314-56-3)
 • Oxid hlinitý (Aluminium Oxide, 1344-28-1)
 • Oxid hořečnatý (Magnesium Oxide, 1309-48-4)
 • Oxid chromitý (Chromium(III) Oxide, 1308-38-9)
 • Oxid Chromový (Chromium Trioxide, 1333-82-0)
 • Oxid křemičitý (Silicon Dioxide (Fumed Silica, Silica Gel), 7631-86-9, 112945-52-5, 112926-00-8)
 • Oxid molybdenový (Molybdenum Trioxide, 1313-27-5)
 • Oxid titaničitý (Titanium Dioxide, 13463-67-7)
 • Oxid zinečnatý (Zinc Oxide, 1314-13-2)
 • Oxid železitý (Ferric Oxide, 1309-37-1)
 • Oxid železitý (Iron(III) oxide, 1309-37-1)
 • Oxid železnatý (Iron(II) oxide, 1345-25-1)
 • Parafín (Paraffin, 8002-74-2)
 • Parachlorobenzotrifluoride (4-Chlorobenzotrifluoride, 98-56-6)
 • PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 61788-85-0)
 • Pektin (Pectin, 9000-69-5)
 • Pentaerythritol (Pentaerythritol, 115-77-5)
 • Pentan-1,5-diol (1,5-Pentanediol (PDO), 111-29-5)
 • Peroxid vodíku (Hydrogen Peroxide, 7722-84-1)
 • Peroxoboritan sodný (Sodium Perborate, 10332-33-9)
 • Peroxodisíran draselný (Potassium Persulphate, 7727-21-1)
 • Peroxouhličitan sodný (Sodium Percarbonate, 15630-89-4)
 • Persíran amonný (Ammonium Persulphate, 7727-54-0)
 • Polyakrylonitril (Polyacrylonitrile, 25014-41-9)
 • Polyakrylová kyselina (Polyacrylic Acid, 9003-01-4)
 • Polyaspartát sodný (Polyaspartic Acid Sodium Salt, 35608-40-6)
 • Polyethylenglykol (Polyethylene Glycol, 25322-68-3)
 • Polyfosforečnan amonný (Ammonium Polyphosphate (APP), 68333-79-9)
 • Polyoly (Polyols)
 • Polysukcinimid (Polysuccinimide (HPMA), 26099-09-2)
 • Polyvinylalkohol (Polyvinyl Alcohol (PVA), 9002-89-5)
 • Polyvinylpyrrolidon (Polyvinylpyrrolidone (PVP), 9003-39-8)
 • Povidon jód (Povidone Iodine, 25655-41-8)
 • Propionát draselný (Potassium Propionate, 327-62-8)
 • Propionát vápenatý (Calcium Propionate (E282), 4075-81-4)
 • Propoxylovaný propargylalkohol (Propoxylated Propargyl Alcohol (PAP), 68956-68-3)
 • Propylacetát (Propyl Acetate, 109-60-4)
 • Propylenglykol (Propylene Glycol (MPG), 57-55-6)
 • Propylenglykolalginát (Propylene Glycol Alginate, 9005-37-2)
 • Propylenglykolmethyletheracetát (Propylene Glycol Methyl Ether Acetate (PMA), 108-65-6)
 • Propylenkarbonát (Propylene Carbonate, 108-32-7)
 • Propylenoxid (Propylene Oxide, 75-56-9)
 • Propylgalát (Propyl Gallate, 121-79-9)
 • Pyrofosforečnan draselný (Potassium Pyrophosphate (TKPP), 7320-34-5)
 • Pyrofosforečnan sodný (Disodium Dihydrogenpyrophosphate (SAPP), 7758-16-9)
 • Pyrofosforečnan sodný (Sodium Pyrophosphate (TSPP), 7722-88-5)
 • Pyrosiřičitan sodný (Sodium Metabisulfite, 7681-57-4)
 • Ricinový olej (Castor Oil, 8001-79-4)
 • Rosin guma (Gum Rosin, 8050-09-7)
 • Sacharin sodný (Saccharin Sodium Salt, 128-44-9)
 • Saze (Carbon Black, 1333-86-4)
 • Sichloroisokyanurát sodný (Sodium Dichloroisocyanurate, 2893-78-9)
 • Silikonový olej (Silicone Oil, 63148-62-9)
 • Síra (Sulphur, 7704-34-9)
 • Síran amonný (Ammonium Sulfate, 7783-20-2)
 • Síran barnatý (Barium Sulfate, 7727-43-7)
 • Síran cínatý (Stannous Sulfate, 7488-55-3)
 • Síran draselný (Potassium Sulfate, 7778-80-5)
 • Síran hlinitý (Aluminium Sulfate, 10043-01-3)
 • Síran hořečnatý (Magnesium Sulfate, 7487-88-9)
 • Síran chromitý (Basic Chrome Sulphate (BCS), 39380-78-4)
 • Síran kobaltnatý (Cobalt Sulfate, 10124-43-3)
 • Síran manganatý (Manganese Sulfate, 7785-87-7, 10034-96-5, 10101-68-5)
 • Síran měďnatý (Copper Sulfate, 7758-99-8)
 • Síran nikelnatý (Nickel Sulfate, 7786-81-4, 10101-97-0, 10101-98-1)
 • Síran sodný (Sodium Sulfate, 7757-82-6, 7727-73-3)
 • Síran zinečnatý (Zinc Sulfate, 7733-02-0, 7446-19-7, 7446-20-0)
 • Síran zirkoničitý (Zirconium Sulfate, 14644-61-2)
 • Síran železitý (Ferric Sulfate, 10028-22-5)
 • Síran železnatý (Ferrous Sulfate, 7720-78-7, 17375-41-6, 20908-72-9, 142906-29-4, 7782-63-0)
 • Siřičitan sodný (Sodium Sulfite, 7757-83-7)
 • Sodná sůl kyseliny glutamové (Monosodium Glutamate, 142-47-2)
 • Sójový olej (Soybean Oil, 8001-22-7)
 • Sójový protein (Soy Protein, 9010-10-0)
 • Solný minerální liz ¨(Solsel extra)
 • Sorban draselný (Potassium Sorbate, 24634-61-5)
 • Sorbitol Sorbitol (E420), 50-70-4)
 • Stearát hořečnatý (Magnesium Stearate, 557-04-0)
 • Stearát zinečnatý (Zinc Stearate, 557-05-1)
 • Styren (Styrene, 100-42-5)
 • Sukralóza (Sucralose, 56038-13-2)
 • Sulfid sodný (Sodium Sulphide, 1313-82-2)
 • Surfaktanty (Surfactants)
 • Štavelan amonný (Ammonium Oxalate, 6009-70-7)
 • Tartrazin (Tartrazine, 1934-21-0)
 • Taurin (Taurine, 107-35-7)
 • Terc-butylhydrochinon (Tert-Butylhydroquinone (TBHQ), 1948-33-0)
 • Tetraacetylethylendiamin (Tetraacetylethylenediamine (TAED), 10543-57-4)
 • Tetrabutylamonium bromid (Tetrabutylammonium Bromide, 1643-19-2)
 • Tetraethylenpentamin (Tetraethylenepentamine (TEPA), 112-57-2)
 • Tetrahydrofuran (Tetrahydrofuran (THF), 109-99-9)
 • Tetrachlorethylen (Tetrachloroethylene, 127-18-4)
 • Tetrapropylamonium hydroxid (Tetrapropylammonium Hydroxide, 4499-86-9)
 • Thiokyanát sodný (Sodium Thiocyanate, 540-72-7)
 • Thiomočovina (Thiourea Dioxide, 1758-73-2)
 • Thiosíran sodný (Sodium Thiosulfate, 7772-98-7)
 • Toluen (Toluene, 108-88-3)
 • Toluendiizokyanát (Toluenediisocyanate (TDI), 26471-62-5)
 • Tolytriazol (Tolytriazole (TTA), 29385-43-1)
 • Tri(propylenglykol) diakrylát (Tri(propylene glycol) diacrylate (TPGDA), 42978-66-5)
 • Tributylfosfát (Tributyl Phosphate TBP, 126-73-8)
 • Triethanolamin (Triethanolamine (TEA), 102-71-6)
 • Triethyl ortoformát (Triethyl Orthoformate, 122-51-0)
 • Triethylenglykol (Triethylene glycol (TEG), 112-27-6)
 • Triethylentetramin (TETA) (Triethylenetetramine (TETA), 112-24-3)
 • Triethylfosfát (Triethyl Phosphate (TEP), 78-40-0)
 • Trifluormethansulfonová kyselina (Trifluoromethanesulfonic Acid, 1493-13-6)
 • Trifosforečnan sodný (Pentasodium Triphosphate (STPP, STP), 7758-29-4)
 • Trichlorethylen (Trichloroethylene, 79-01-6)
 • Trichlorfon (Trichlorfon, 52-68-6)
 • Trichloroisokyanurová kyselina (Trichloroisocyanuric acid (TCCA), 87-90-1)
 • Trichlortriazin (Cyanuric Chloride, 108-77-0)
 • Triisobutylfosfát (Triisobutyl Phosphate (TIBP), 126-71-6)
 • Triisopropanolamin (Triisopropanolamine (TIPA), 122-20-3)
 • Trimethylester kyseliny orthomravenčí (Trimethyl Orthoformate, 149-73-5)
 • Trimethylolpropan (Trimethylolpropane (TMP), 77-99-6)
 • Trimethylolpropan triakrylát (Trimethylolpropane triacrylate (TMPTA), 15625-89-5)
 • Trimethylstearylamoniumchlorid (Stearalkonium Chloride, 112-03-8)
 • Tripropylenglykol (TPG) (Tripropylene glycol (TPG), 24800-44-0)
 • Tungový olej (Tung Oil, 8001-20-5)
 • Uhličitan barnatý (Barium Carbonate, 513-77-9)
 • Uhličitan draselný (Potassium Carbonate, 584-08-7)
 • Uhličitan hořečnatý (Magnesium Carbonate, 13717-00-5, 546-93-0, 17968-26-2, 5145-48-2, 14457-83-1, 61042-72-6)
 • Uhličitan lithný (Lithium Carbonate, 554-13-2)
 • Uhličitan manganatý (Manganese Carbonate, 598-62-9)
 • Uhličitan sodný (Sodium Carbonate (Light, Heavy), 497-19-8, 5968-11-6, 6132-02-1)
 • Uhličitan strontnatý (Strontium Carbonate, 1633-05-2)
 • Uhličitan vápenatý (Calcium Carbonate, 471-34-1)
 • Urotropin (Urotropin, 100-97-0)
 • Vanilin (Vanillin, 121-33-5)
 • Vápenec (Limestone, 1317-65-3)
 • Vinylacetát (Vinyl acetate, 108-05-4)
 • Vinyltrimethoxysilan (Vinyltrimethoxysilane, 2768-02-7)
 • Vitamín A acetát (Vitamin A Acetat, 127-47-9)
 • Vitamín B1 (Vitamin B1, 59-43-8)
 • Vitamín B12 kobalamin (Vitamin B12 Cobalamin, 68-19-9)
 • Vitamín B2 (Vitamin B2, 83-88-5)
 • Vitamín B3 nikotinová kyselina (Vitamin B3 Nicotinic Acid, 59-67-6)
 • Vitamín B5 pantothenát (Vitamin B5 Pantothenic Acid, 79-83-4)
 • Vitamín B6 (Vitamin B6, 8059-24-3)
 • Vitamín B7 biotin (Vitamin B7 Biotin, 58-85-5)
 • Vitamín B9 kyselina listová (Vitamin B9 Folic Acid, 59-30-3)
 • Vitamín D3 (Vitamin D3, 67-97-0)
 • Vitamín E acetát (Vitamin E Acetate, 7695-91-2)
 • Vitamín K2 menachinon (Vitamin K2 Menaquinone, 11032-49-8)
 • Vitamín K3 menadion (Vitamin K3 Menadione, 58-27-5)
 • Xantanová guma (Xanthan Gum, 11138-66-2)
 • Zeolity (Zeolites, 1318-02-1)
 • Zinek (Zinc (Ingote), 7440-66-6)
 • Želatina (Gelatin, 9000-70-8)
 • α-Olefinsulfonáty (Alpha Olefin Sulphonates (AOS))

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám